فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران, ۰۳ جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۴

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه ۳ جولای ۲۰۲۲ ساعت  ۱۴:۰۰ اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درودهای صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه ۳ جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم اتاق …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian