فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۶ یونی ۲۰۲۲

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار میکند از شما فعالین حقوق بشر، آگاهان و همکاران گرامی دعوت می‌شود تا ما را در این جلسه ی سخنرانی همراهی فرمائید سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو سخنرانان و موضوع سخنرانی: زهرا باجلان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خردادماه ۱۴۰۱ مصطفی منیری …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian