فتوای جدید امام‌ جمعه نمره موقت درباره دوچرخه سواری زنان

به گزارش خبرآنلاین، آخوند محمدتقی رهبر، امام‌ جمعه موقت اصفهان گفته:

اگر تمام شئونات اسلامی از لحاظ پوشش حین دوچرخه‌سواری رعایت شوند، هنگامی که یک‌ مرد نامحرم، زنان روی دوچرخه را دید، تحت‌تاثیر غرایز قرار نگیرند، تحریک‌آمیز نباشند و با لباس گشاد حاضر شوند؛ دوچرخه‌سواری زنان اشکالی ندارد.

اما اگر مانند چندسال پیش در اصفهان، زنان بدون‌ حجاب، با اندام و موهای معلوم، به جلب‌نظر جوانان و مردان بپردازند، درست نیست که سوار دوچرخه شوند.

EnglishGermanPersian