عکس آزاردهنده؛ ببینید با بانوان ایرانی چه رفتاری می‌کنند


دین را فقط برای قدرت می‌خواهید

مهدی نصیری، مدیر مسوول و سردبیر سابق کیهان خطاب به حاکمیت نوشت: این که با بی حجابی در انتخابات و راهپیمایی‌ و تشییع جنازه حاج قاسم برخورد نمی کنید و بدان می بالید اما در جریان روزمره زندگی دست به آزار و اذیت زنان می‌زنید، نشان از آن دارد که شریعت شما شریعت قدرت است و دین را برای قدرت می خواهید و با سکولاریسم در خدمت قدرت مشکلی ندارید.

بسیاری از بی‌حجاب‌ها زن و بچه همان دزدها هستند!

آخوند احمد خاتمی، امام جمعه خامنه ای در تهران گفت: «تا می‌گوییم حجاب می‌گویند به چهارتا تار مو گیر ندهید، به اختلاس و فساد گیر دهید. ما به اندازه به آن‌ها گیر داده‌ایم، دزدی، اختلاس و بی‌حجابی گناه است و اتفاقا بسیاری از بی‌حجاب‌ها زن و بچه همان دزدها هستند!

یک کاربر توییتر زیر تصویر آزاردهنده پائین نوشته است: به نظرتون اگر امام حسین در این صحنه حاضر بود، به داد چه کسی می‌رسید؟

روزنامه اعتماد نیز نوشت: برخوردهای مختلف و سلیقه‌ای با پوشش زنان از سوی برخی ضابطان، هدایت آنها به ون های گشت ارشاد، استفاده از ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد نامناسب برخی از مأموران زن در محل بازداشتگاه و بعضاً برخورد با زنان بازداشت شده از قبیل هُل دادن از جمله موارد یاد شده است.

این روزنامه نوشت: تصاویری که از برخی برخورد‌ها در فضای مجازی پخش شده نشان می‌دهند که مسئولان هنوز قادر به درک این مسأله ساده نیستند که استفاده از زبان زور، خشونت، بگیر و ببند در مواجهه با مقولات فرهنگی و اجتماعی، نه‌ تنها منجر به نتیجه نخواهد بود، بلکه باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع و شکل‌گیری مبارزه منفی خواهد شد

گفتنی است روز پنج شنبه پاساژ کوروش تهران در اعتراض به اقدامات زن ستیزانه گشت ارشاد و اماکن علیه مشتریان زن، مغازه‌های خود را تعطیل کردند.

EnglishGermanPersian