عکس؛ سلمان رشدی بین مرگ و زندگی بر روی برانکارد

سلمان رشدی از ناحیه گردن هدف ضربات چاقو قرار گرفته و وضعیت او ناپایدار است

به گفته مدیر فعالیت‌های ادبی سلمان رشدی، او بعد از اینکه با هلی‌کوپتر به بیمارستان منتقل شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. هنوز خبری درباره پایان این عمل جراحی منتشر نشده است.

حمله به سلمان رشدی طبق فتوای خمینی صورت گرفته است. خامنه‌ای و دیگر سردمداران جمهوری اسلامی در ۳۴سال گذشته مستمرا بر ضرورت اجرای این فتوا تأکید کرده‌اند.

EnglishGermanPersian