عکس؛ حمله به سنگ‌ قبرها به مقبره این شاه رسید

سنگ مزار لطفعلی خان زند تنها شاه مدفون در حصار تاریخی تهران مخدوش شده است
EnglishGermanPersian