عفو بین‌الملل: جامعه جهانی چرخه خونریزی در ایران را پایان دهد و سازوکار دادخواهی را فراهم کند

رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با صدای آمریکا درباره این گزارش گفت که بنا بر تحقیقات این سازمان مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند و به هیچ کدام از قوانین بین‌المللی ناظر بر قوای قهریه اعتنایی نداشتند.
EnglishGermanPersian