عدم رعایت اصول ایمنی؛ مرگ یک نوجوان در شهربازی “قلعه شادی” شهر گزبرخوار

۱۴۰۱/۰۴/۱۷

خبرگزاری هرانا

– یک پسر نوجوان در شهربازی قلعه شادی واقع در پارک مدرس شهر گز برخوار اصفهان، به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی از دستگاه سالتو سقوط کرده و جان خود را از دست داد. در پی وقوع این حادثه مردم خواستار بررسی موضوع و پاسخگویی مسئولین ذی ربط شدند، با این حال تاکنون هیچ پاسخگویی رسمی از طرف مسئولین متولی وجود نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک پسر نوجوان در شهربازی قلعه شادی شهر گز برخوار، طی حادثه ای از دستگاه سالتو سقوط کرده و جان باخت.

بر اساس این گزارش، طی روزهای اخیر در محوطه شهربازی قلعه شادی واقع در پارک مدرس شهر گز که به بخش خصوصی اجاره داده شده است، به علت عدم ایمنی کافی دستگاه مربوطه، یک نوجوان از دستگاه سالتو پرتاب شده و بر اثر جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

در پی وقوع این حادثه مردم خواستار بررسی موضوع و پاسخگویی شفاف مسئولین ذی ربط شدند، با این حال تاکنون هیچ پاسخگویی رسمی، نه از طرف شهرداری و نه از طرف ارگان های مسئول دیگر وجود نداشته است.

پیشتر از طرف برخی فعالین مردمی، فرسوده و قدیمی بودن دستگاه های شهربازیبارها به مسئولین متولی گوشزد شده بود، اما اقدامی در رفع این مهم صورت نگرفته است.

 

EnglishGermanPersian