طی کمتر از دو هفته ۲۰ زن در شهرهای مختلف کُردستان بازداشت و یا به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند باشروع موج جدید بازداشت شهروندان کُرد که از ۲۰ دی (۹ ژانویه) آغاز شد، دستکم ۹ زن در شهرهای کرمانشاه، بانه، نقده، بوکان و مهاباد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند. بر طبق این گزارش سه نفر از زنان بازداشت شده به نام‌های نازنین اتابکی و نسرین یزدانی‌پور اهل کرمانشاه و ترانه محمدی اهل بانه همان روز بازداشت آزاد شده و پنج زن دیگر کماکان در بازداشت به سر می‌برند. همچنین، دریا طالبانی و اسرین محمدی اهل مهاباد و سنندج و عظیمه ناصری اهل بوکان که روز شنبه ۲۰ دی (۹ ژانویه) در شهرهای مهاباد، تهران و بوکان بازداشت شده بودند، هم‌اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه محبوس هستند و تماس‌های کوتاه یک دقیقه‌ای با خانواده‌هایشان داشته‌اند. از سوی دیگر، از سرنوشت گلاویژ عبداللهی اهل نقده، فریبا احمدی و روژین محمدپور اهل بوکان که در تاریخ ۲۴ دی و ۳۰ دی بازداشت شده‌اند هیچ خبری در دست نیست و محل نگهداریشان نامعلوم است. هه‌نگاو مطلع شده است که طی دو هفته گذشته دست‌کم ۱۱ فعال زن دیگر در در شهرهای کرمانشاه، مریوان، بوکان و مهاباد توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. اسامی افراد بازداشت شده به شرح زیر است؛ ۱ـ دریا طالبانی اهل مهاباد در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در مهاباد بازداشت شده است. ۲ـ اسرین محمدی اهل سنندج در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در تهران بازداشت شده است. ۳ـ عظیمه ناصری اهل بوکان در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است. ۴ـ ترانه محمدی اهل بانه در تاریخ ۲۲ دی‌ماه در بانه بازداشت شده است. ۵ـ گلاویژ عبداللهی اهل نقده در تاریخ ۲۴ دی‌ماه در ن نقده بازداشت شده است. ۶ـ نازنین اتابکی اهل کرمانشاه در تاریخ ۲۷ دی‌ماه در کرمانشاه بازداشت شده است. ۷ـ نسرین یزدانی‌پور اهل کرمانشاه در تاریخ ۲۷ دی‌ماه در کرمانشاه بازداشت شده است. ۸ـ فریبا احمدی اهل بوکان در تاریخ ۳۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است. ۹ـ روژین محمدپور اهل بوکان در تاریخ ۳۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است.

بازداشت ۹ زن در کُردستان طی ۱۰ روز

باشروع موج جدید بازداشت شهروندان کُرد که از ۲۰ دی (۹ ژانویه) آغاز شد، دستکم ۹ زن در شهرهای کرمانشاه، بانه، نقده، بوکان و مهاباد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

بر طبق این گزارش سه نفر از زنان بازداشت شده به نام‌های نازنین اتابکی و نسرین یزدانی‌پور اهل کرمانشاه و ترانه محمدی اهل بانه همان روز بازداشت آزاد شده و پنج زن دیگر کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

همچنین، دریا طالبانی و اسرین محمدی اهل مهاباد و سنندج و عظیمه ناصری اهل بوکان که روز شنبه ۲۰ دی (۹ ژانویه) در شهرهای مهاباد، تهران و بوکان بازداشت شده بودند، هم‌اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه محبوس هستند و تماس‌های کوتاه یک دقیقه‌ای با خانواده‌هایشان داشته‌اند.

از سوی دیگر، از سرنوشت گلاویژ عبداللهی اهل نقده، فریبا احمدی و روژین محمدپور اهل بوکان که در تاریخ ۲۴ دی و ۳۰ دی بازداشت شده‌اند هیچ خبری در دست نیست و محل نگهداریشان نامعلوم است.

هه‌نگاو مطلع شده است که طی دو هفته گذشته دست‌کم ۱۱ فعال زن دیگر در در شهرهای کرمانشاه، مریوان، بوکان و مهاباد توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

اسامی افراد بازداشت شده به شرح زیر است؛

۱ـ دریا طالبانی اهل مهاباد در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در مهاباد بازداشت شده است.
۲ـ اسرین محمدی اهل سنندج در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در تهران بازداشت شده است.
۳ـ عظیمه ناصری اهل بوکان در تاریخ ۲۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است.
۴ـ ترانه محمدی اهل بانه در تاریخ ۲۲ دی‌ماه در بانه بازداشت شده است.
۵ـ گلاویژ عبداللهی اهل نقده در تاریخ ۲۴ دی‌ماه در ن نقده بازداشت شده است.
۶ـ نازنین اتابکی اهل کرمانشاه در تاریخ ۲۷ دی‌ماه در کرمانشاه بازداشت شده است.
۷ـ نسرین یزدانی‌پور اهل کرمانشاه در تاریخ ۲۷ دی‌ماه در کرمانشاه بازداشت شده است.
۸ـ فریبا احمدی اهل بوکان در تاریخ ۳۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است.
۹ـ روژین محمدپور اهل بوکان در تاریخ ۳۰ دی‌ماه در بوکان بازداشت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian