«ضرب و شتم» سپیده رشنو و ناهید شیرپیشه در زندان؛ ناظران: «شکنجه» است

گزارش‌های حقوق بشری حاکی از «ضرب و شتم» ناهید شیرپیشه در زندان کچویی کرج و همچنین سپیده رشنو پیش از اعترافات اجباری تلویزیونی است؛ هم‌زمان، نرگس محمدی از سازمان‌های حقوق بشری خواسته در مقابل نقض حقوق اولیه زندانیان سکوت نکنند.
EnglishGermanPersian