شاهزاده رضا پهلوی: بهائیان در فردای آزادی بار دیگر در آبادی ایران نقش ایفا خواهند کرد

شاهزاده رضا پهلوی  تأکید کرد که  «جمهوری اسلامی با اعدام و بازداشت و مصادره اموال، ممانعت از تحصیل، و تخریب خانه و آرامگاه تلاش کرده تا مهر ایران را از بهائیان بگیرد»، اما آنها «با وجود ۴۳ سال ظلم و تبعیض، عشق‌شان به ایران را از دست نداده‌‌اند.»
EnglishGermanPersian