سپاه پاسدران در جریان تعقیب یک اتومبیل با ۴ نفر سرنشین در نزدیکی مهاباد، با آر پی جی این اتومبیل را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن همگی سرنشینان اتومبیل شد.

مهاباد/ سپاه پاسداران با موشک یک اتومبیل را هدف قرار دادە و ۴ نفر را بە قتل رساند

روز پنجشنبە ٢٧ شهریور  ٩٩ (١٧ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی روستای ”کهنەدە“ واقع در جادە مهاباد سردشت پس از تعقیب یک اتومبیل جیپ با موشک آر پی جی آن را هدف قرار دادەاند.

خبرنگار هەنگاو در مهاباد اعلام کرد کە، چهار سرنشین این اتومبیل در دم جانباختەاند کە تاکنون هویت یکی از آنها بە نام ”خضر بایزیدی“ ساکن شهرک میرآباد بوکان برای هەنگاو احراز شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سە سرنشین دیگر این اتومبیل عضو یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بودەاند. تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کُردستانی در اینبارە اطلاعیەای صادر نکردەاند و رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نیز خبر را پوشش ندادەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە خضر بایزیدی کە اصالت اهل روستای“گولان“ از توابع بخش خلیفان مهاباد می باشد،  زمستان سال گذشتە نیز بە اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) بازداشت و بە مدت چند ماه زندانی شدە بود.

نیروهای سپاه پاسداران اجساد سوختە این چهار شهروند را با خود بردە و تاکنون جسد هیچ کدام از آنها را تحویل ندادە است.

مکانی کە جیپ هدف قرار گرفتە شدە است

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian