سنگک شده ۸هزار تومان، رئیسی می‌گوید نان گران نشده!

فاضل میبدی از روحانیون میانه رو با حمله به دولت رئیسی گفت: چرا آمار اختلاس ها و آمار خروج ارز از کشور در خطبه‌ها، مطرح نمی‌ شود؟ سنگک شده ۸هزار تومان، رئیسی می‌گوید نان گران نشده!

وی افزود: رویکرد کلان سیاسی به دنیا و نگاه به مسائل سیاسی و امنیتی و فرهنگی باید تغییر کند. این نوع برخوردها و شیوه نگاه به مسائل امنیتی و اقتصادی باید تغییر کند. چون این شیوه جز گرانی، تورم و بدبینی چیزی ایجاد نکرده است. من دیشب یک سنگک ساده بیات را به قیمت ۸هزار تومان خریده‌ام در حالی‌که آقای رئیس‌جمهور می‌گویند نان گران نشده است. به کوچه و بازار بروید و ببینید چه خبر است؟

EnglishGermanPersian