سرکرده چماق کش خامنه ای هم پُست دانشگاهی گرفت

حسین الله کرم، از سران گروه موسوم به انصار حزب الله در دانشگاه آزاد پست گرفت.

حسین الله کرم، از سران گروه موسوم به انصار حزب الله، با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران و تهران مرکزی، به عنوان “سرپرست گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران” دانشکده علوم سیاسی منصوب شد.

به گزارش منیبان، این حکم در حالی صادر شده است که رئیس گروه بابد در فرآیند انتخابی و توسط اعضای هیئت علمی انتخاب شود ولی الله کرم بدون شرکت در انتخابات به این سمت رسیده و به همین دلیل حکم “سرپرستی” برای او صادر شده است.

EnglishGermanPersian