سخنگوی جنایتکار طالبان به دانشجوی دختر تجاوز کرد

رادیو بین المللی فرانسه در گزارشی گفت: به تازه‌گی دختری بنام الهه در ویدیوی از تجاوز سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان و از افراد نزدیک به سراج‌الدین حقانی پرده برداشته و گفته که سعید خوستی او را به زور به نکاح خود در آورده بود و بارها بر وی تجاوز کرده است.

به دنبال این افشاسازی، سعید خوستی چنین رابطه‌ای را تایید کرده و در برگه توئیتر خود، الهه را متهم به «توهین به مقدسات» کرده و ادعا کرده که به دلیل اینکه الهه «مشکل عقیده» داشت، از حق شرعی خود استفاده کرده و او را طلاق داده است.

سعید خوستی گفته که این رویداد ۶‬ ماه پیش، زمانی که مسئولیت سخنگویی وزارت داخله طالبان را به دوش داشت، رخ داده است و از این نکاح، ابراز پیشیمانی کرده است.

الهه که دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه کابل و دختر یکی از مسئولان ریاست استخبارات حکومت پیشین افغانستان است، می‌گوید چند ماه پیش، سعید خوستی با زور در داخل ریاست استخبارات طالبان با او نکاح کرده است.

اینکه نکاح سعید خوستی با الهه با هدف انتقام‌گیری از پدر او بوده یا دلیل دیگری داشته هنوز روشن نیست، اما الهه در ویدیویی خود گفته که دیگر توان تحمل این وضعیت و زندگی با سعید خوستی را ندارد و تاکید می‌کند که ممکن پس ازاین ویدیو، زندگی‌ خود را از دست دهد.

الهه تاکید کرده که در این مدت، تهدید به سکوت شده و بارها برعلاوه شکنجه شدن، خانواده او نیز مورد تهدید خوستی و طالبان قرار گرفته است.

این بار نخست نیست که مقام‌های طالبان متهم به تجاوز و نکاح اجباری می‌شوند. پیشتر نیز یکی از مقام‌های ریاست پاسپورت طالبان در عین خوش‌گذرانی با چند دختر گیر آمد که گفته شده طالبان او را بدون هیچ مجازات رها کرده است.

در همین حال، با توجه به نزدیکی سعید خوستی با سراج‌الدین حقانی، از رهبران قدرتمند طالبان و وزیر داخله این گروه و نیز برچسبی دین‌ستیزی که بر او زده شده است، مشخص نیست پس از این ویدیو، چه سرنوشتی در انتظار الهه خواهد بود.

EnglishGermanPersian