سازمان بهزیستی از معلولان خواسته درخواست ویلچر نکنند و روی پای خودشان بایستند

اصغر کاظمی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفته : «ما به هرکسی ویلچر نمی‌دهیم ولو اینکه نیاز داشته باشد. مادامی‌که فرد قادر است وزن خود را روی پایش بیندازد به او ویلچر تعلق نمی‌گیرد، ما به افرادی ویلچر می‌دهیم که استفاده از آن به وضعیت جسمی‌شان آسیب نزند.»
EnglishGermanPersian