سازمان بهداشت جهانی: برای مقابله با کرونا به واکسن‌های جدید نیاز است

سازمان جهانی بهداشت از محققان می‌خواهد، به منظور مقابله موثرتر با کووید ١٩ و جلوگیری از عوارض آن، واکسن‌های جدید تولید کنند. این سازمان می‌گوید که هدف واکسینه‌کردن ۷٠ درصد از جمعیت جهان تا اواسط سال هنوز تحقق نیافته است.سازمان بهداشت جهانی (WHO) از محققان خواسته است تا واکسن‌های جدیدی علیه ویروس کرونا تولید کنند، که می‌تواند از عفونت نیز جلوگیری کنند.

این سازمان متقاعد شده است که واکسن‌های موجود جان میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان نجات داده‌اند، اما نتوانستەاند بە طور موثر از گسترش ویروس بکاهند.

به گفتە سازمان بهداشت جهانی اگر واکسن جدیدی ساخته نشود، خطر ایجاد انواع ویروس‌های جدید وجود دارد، که واکسن‌های موجود در برابر آن کمتر موثر هستند.

این سازمان همچنین گفتە به واکسن‌های نیاز داریم کە تزریق آنها آسان‌تر باشد، برای مثال به شکل افشانه بینی (اسپری).

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

واکسن‌ها در کدام کشورها جان مردم را نجات دادەاند؟

براساس یک مطالعه جدید کە در هفتەنامە پزشکی “لنست” در بریتانیا منتشر شدە است، واکسن‌های موجود جان ٢٠ میلیون نفر را در سراسر جهان نجات داده‌اند.

با این حال، جهان با توزیع عادلانه واکسیناسیون فاصله زیادی دارد. در کشورهای فقیرتر، تنها ٢٨ درصد از جمعیت سالمندان و تنها ٣٧ درصد از کارکنان بهداشت و درمان واکسینه شده‌اند.

اهداف سازمان بهداشت جهانی تصریح می‌کند که ٧٠ درصد از جمعیت جهان باید تا اواسط سال جاری واکسینه شوند. این هدف تنها در ۵۸ کشور تحقق یافته است.

بنا بر داده‌های سازمان بهداشت جهانی حتی در کشورهایی که به این هدف رسیده‌اند هم، کماکان مرگ و میر ناشی از کرونا وجود خواهد داشت، و به خصوص اگر کارمندان بخش بهداشت و سالمندان و افراد آسیب‌پذیر واکسینه نشده باشند نظام بهداشتی همچنان زیر فشار می‌ماند و اقتصاد از خطر رکود مصون نخواهد بود.

سازمان بهداشت جهانی در اقدام تازه خود هدف تازه‌تری را تعریف کرده و آن این است که کشورها بکوشند کلیت کارمندان بخش بهداشت و نیز افراد بالای ۶۰ سال و دارای بیماری‌های زمینه‌ای را واکسینه کنند.

EnglishGermanPersian