زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد؛ نزدیک به ۸۰۰ روز شکنجه روحی و جسمی در تبعید

EnglishGermanPersian