زندان سنندج/ یک زن جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شد

زندان سنندج/ یک زن جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شد

 یک زن اهل شهرستان قروە کە از سال ٩۴ بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە و اجرای حکم وی قریب‌الوقوع می باشد.

روز پنجشنبە ٢۴ مهر ٩٩ (١۵ اکتبر ٩٩)، یک زن اهل شهرستان قروە با هویت ”زینب خدامرادی“ جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان سنندج، قرار است کە روز یکشنبە ٢٧ مهر ماه حکم اعدام زینب خدامرادی ۴٢ سالە اجرا شود.

زینب خدامرادی روز دوشنبە ٩ شهریور ١٣٩۴ (٣١ آگوست ٢٠١۵) بە اتهام قتل کودک ١٢ روزع خود با هویت ”محمد جواد“ و دختر ۷ سالە همسرش با هویت ”حدیث“ بازداشت و بعدها از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم شدە بود.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە زینب خدامرادی طی دوران بارداری و چند روزی کە در بیمارستان بودە از سوی همسرش مورد بی مهری قرار گرفتە و اجازە ندادە است هیچ یک از بستگانش نزد او بروند و همین باعث شدە کە زینب بشدت افسردە شود و در حین ارتکاب جرم از نظر روانی وضعیت مناسبی نداشتە است.

زینب خالدیان قبل از قتل دو کودک خردسال روی پای خود نوشتە بود ” «من خود و فرزندانم را از دست داود (همسر)، سارا (خواهر همسر) و مادرشوهرم کشتم»، اما پس از قتل آنها بە دلایل بە زندگی خود پایان ندادە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian