زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران پس سپری نمودن ۲۲ روز اعتصاب غذا بە اعتصاب خود پایان داد.

 

رمژگان کاوسی پس از ۲۲ روز بە اعتصاب غذای خود پایان داد

روز سەشنبە ١ مهر ٩٩ (٢٢ سپتامبر ٢٠٢٠)،  مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت پس از ٢٢ روز اعتصاب غذا و با درخواست خانوادە و توصیە پزشک های بیمارستان طالقانی تهران بە اعتصاب خود پایان دادە است.

روز چهارشنبە ٢۶ شهریور ٩٩ (١۶ سپتامبر ٢٠٢٠)،  مژگان کاوسی زندانی  همزمان با شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود جهت انجام عمل جراحی بە بیمارستان طالقانی تهران منتقل شدە بود کە این عمل بە روز سەشنبە ٨ مهرماه موکول شدە است.

این محقق کُرد بە بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا بودە و مسئولین زندان اجازە نمی دادند کە جهت عمل جراحی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شود.

این زندانی سیاسی کُرد روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است. گفتە می شود کە زمان تماس تلفنی زندانیان مرد در زندان اوین با خانوادەهایشان بسیار بیشتر از زمانی است کە در اختیار زنان گذاشتە می شود.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧۶ ماه و ١۵ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ۶٩ ماه حبس محکوم شدە بود.
بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣۶ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١۵ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣۶ ماه حبس قابل اجرا می باشد.
مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian