زنان در اوین | انتقال سپیده قلیان به بیمارستان؛ حمله به راحله احمدی و محرومیت گلاره عباسی از درمان

سپیده قلیان، فعال مدنی، در پی «اعتصاب غذا و خون‌ریزی روده» چهارشنبه ۲۳ شهریور به بیمارستان انتقال یافت و بستری شد.
EnglishGermanPersian