دفاع کیهان از «امنیت طالبانی» در افغانستان همزمان با تشدید «تهدید حقوق شهروندی» در ایران

حمایت کیهان از رفتار گروه اسلامگرای طالبان طی یک سال اخیر در حالی صورت می‌گیرد که جایگاه آن کشور در بسیاری از «شاخص‌های حقوق شهروندی» به ویژه حقوق زنان، نسبت به مدت مشابه پیش از تسلط این گروه، سقوط شدیدی داشته است.
EnglishGermanPersian