دست‌کم سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.

ارومیە/ انتقال سە زندانی محکوم بە اعدام بە سلول انفرادی

بامداد روز چهارشنبە ١٩ شهریور ٩٩ (٩ سپتامبر ٢٠٢٠)، دست‌کم سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە و قرار است کە حکم آنها طی روزهای آتی بە اجرا در آید.
هویت این سە زندانی کە برای هەنگاو احراز شدە است حسین سروری، خضر قویدل و هژیر ایران‌نژاد اهل سردشت می باشد.

 

این سە زندانی حدودا هفت سال پیش و بە اتهام  جرایم مرتبط بە مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە اند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian