در نتیجە یک درگیری مسلحانە در ارتفاعات در شهرستان مریوان چندین عضو یکی از احزاب کُردستانی جانشان را از دست دادە و یک عضو نیز بە اسارت در آمدە است.

وقوع درگیری سنگین مسلحانە در مریوان

روز یکشنبە ٢٠ مهر ٩٩ (١١ اکتبر ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای در ارتفاعات کوهستانی روستاهای “رشە دە” و “سلسی” در شهرستان مریوان استان کردستان میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران روی دادە است.
منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە در نتیجە این درگیری سنگین دست‌کم سە تن از نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران جانشان را از دست دادەاند.

همچنین بنابر اعلام منابع هه‌نگاو یک نفر نیز بشدت زخمی  شدە که با همان وضعیت توسط نیروهای سپاه پاسداران بە اسارت در آمدە و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنابر شواهد و اسناد هه‌نگاو، جمهوری اسلامی در درگیری‌های مسلحانه داخلی به هیچ عنوان حقوق بشردوستانه ناظر بر حقوق حمایتی اسراء و زخمی‌ها را را رعایت نمی کند.

سپاه پاسداران پس از این درگیری ارتفاعات منطقە را بە توپ بستە است. گزارشات رسیدە حاکی از این می‌باشد کە سپاه پاسداران روز دوشنبە نیز ارتفاعات نزیک مریوان را بە توپ بستە است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کُردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە است.

 

تصویر اختصاصی هەنگاو از انتقال اجساد جانباختگان این درگیری بە سپاه مریوان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian