در ایران به او اتهام جاسوسی زدند در سازمان ملل مدیر شد!

کارشناس ایرانی حوزه آب به ریاست موسسه آب، محیط زیست، و بهداشت دانشگاه سازمان ملل متحد منصوب شد.

کاوه مدنی ۴۱ ساله در سال ۱۳۹۶ در حالی‌که معاونت سازمان حفاظت محیط زیست را به عهده داشت با اتهام جاسوسی زندانی و پس از آزادی از زندان از کشور خارج شد. وی همچنین استاد مرکز سیاست محیط زیست کالج سلطنتی لندن (امپریال کالج لندن) است.

دانشگاه سازمان ملل متشکل از ۱۳ موسسه در ۱۲ کشور جهان است که به عنوان بازوی علمی و آموزشی سازمان ملل و با هدف کمک به حل مهمترین چالشهای جهانی مربوط به بقا، توسعه و رفاه بشر و کشورهای عضو سازمان ملل فعالیت می‌کند.

موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که به عنوان «اندیشکده آب سازمان ملل متحد» یا دانشگاه سازمان ملل در کانادا شناخته می‌شود.

ماموریت اصلی این موسسه کمک به حل مشکل امنیت آبی و دسترسی به آب در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.

این موسسه به عنوان نماینده داشنکاه سازمان ملل در اتحادیه آب سازمان ملل متحد، مسئولیت هدایت و سازماندهی فعالیتهای نهادهای عضو سازمان ملل متحد را در دهه جدید بین‌المللی آب مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «آب برای توسعه پایدار (۱۳۹۷ – ۱۴۰۷)» را عهده‌دار است.

EnglishGermanPersian