دادگاه انقلاب تهران؛ ابلاغ حکم یک سال حبس برای شهروند بلوچ

یک شهروند بلوچ به اتهام عضویت در دسته یا گروه هایی در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور به یک سال حبس محکوم شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک شهروند بلوچ اهل استان گلستان، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد.

هویت این شهروند بلوچ “بهروز ایزدی راد” فرزند محمد اهل شهرستان علی آباد استان گلستان عنوان شده است.

آقای ایزدی راد در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به “یک سال حبس تعزیری و سه سال تعلیق از فعالیت در شبکه های اجتماعی” محکوم شده است.

قرار است حکم حبس وی از تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شود.

این شهروند بلوچ در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، با احضار به شعبه ۷ دادسرای اوین و قبل از ورود به ساختمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت یک و نیم ماه در زندان اوین در سلول های انفرادی بازداشت بوده است.

وی پس از آن به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده و بازپرسی وی توسط “محمدی” انجام و به زندان رجایی شهر منتقل شده است. ایزدی راد به مدت یک ماه و شش روز در اتاق یک بند ۷ سالن ۲۱ این زندان بوده است.

در اولین جلسه بازپرسی، آقای محمدی وی را به عنوان تروریست معرفی کرده که باعث اعتراض این شهروند بلوچ شده است.

کمپین فعالین بلوچ ۱۳ تیر ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian