خودکشی دست‌کم ١٢ شهروند کُرد در مهر ماه ٩٩

خودکشی دست‌کم ١٢ شهروند کُرد در مهر ماه ٩٩

طی ماه گذشتە دست‌کم ١٢ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن پنج نفر از آنها زیر ١٨ سال بودە است.

طی مهر ماه ١٣٩٩، دست‌کم ١٢ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.

بر طبق این گزارش، طی ماه گذشتە ۶ مرد و ۶ زن بە زندگی خود پایان دادەاند کە پنج نفر از آنها (۴ دختر و یک پسر) زیر ١٨ سال بودەاند. بیشتر موارد خودکشی بە دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بودە است.

تفکیک بر حسب استان
استان ایلام: ٣ مورد (٢زن و ١ مرد)
استان کرمانشاه: ١ مورد (١ مرد)
استان کُردستان: ۵ مورد (٢ زن و ٣ مرد)
استان آذربایجان‌غربی: ٣ مورد (٢ زن و ١ مرد)

 

دلیل خودکشی
مشکلات خانوادگی: ۴ مورد (٣ زن و ١ مرد)
فقر و بیکاری: ٧ مورد (٢ زن و ۵ مرد)
قبول نشدن در کنکور: ١ مورد (١ زن)

نوع خودکشی

حلق آویز: ١٠ مورد (۵ زن و ۵ مرد)
خوردن قرص: ١ مورد (١ زن)
پرتاب از بام خانە: ١ مورد (١ زن)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian