حکم اعدام یکی از زندانیان سیاسی کُرد کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد از سوی دیوان عالی کشور تایید شدە است.

تایید حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد از سوی دیوان عالی کشور

طی روزهای گذشتە، حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی دیوان عالی کشور عیناً تایید و بە دادگاه محل سکونت وی ارجاع شدە است.

محی‌الدین ابراهیمی روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ (١٨ ژانویە ٢٠٢٠)، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ بە اتهام ”بغی و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران”  برای بار دوم بە اعدام محکوم و همان روز بە بە وی ابلاغ شدە بود.

محی الدین ابراهیمی ۴٢ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩۶ (۴ نوامبر ٢٠١٧) در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە  مورد اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.

این شهروند اهل اشنویە بار اول در مرداد ٩٧ (آگوست ٢٠١٨)  از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران“ بە اعدام محکوم گردید.

محی‌الدین ابراهیمی کە متاهل  و پدر یک کودک معلول  می باشد، سال ١٣٨٩ نیز از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مدت ١۴ ماه زندانی شدە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian