حمله گرگ گرسنه به زن جوان و دختر 4 ساله در خلخال

حادثه 24 –  فرماندار خلخال از اهالی روستای اندبیل خواست تا زمان شناسایی این گرگ و یا حیوان شبیه گرگ توسط مامورین حفاظت محیط زیست خلخال مراقبت بیشتری از خود و خانواده خود داشته باشند.

سید جواد یحیی زاده  گفت: حوالی ساعت ۱۳ ظهر امروز یک کودک چهار ساله و همچنین یک خانم جوان در دو زمان و در دو محل جداگانه در روستای اندبیل از توابع بخش مرکزی شهرستان خلخال مورد هجوم و حمله حیوان درنده ای  شبیه گرگ قرار گرفته و از نواحی مختلف بدن دچار مجروحیت و مصدومیت شده اند.

رئیس شورای تامین خلخال که برای عیادت از مصدومین در بیمارستان امام خمینی خلخال حضورریافته بود،   افزود: چگونگی حمله حیوان به اهالی روستا و همچنین شناسایی این حیوان هم اکنون در دستور کار مسئولین ذی ربط شهرستان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون اکیپ‌های اداره حفاظت محیط زیست خلخال برای شناسایی حیوان مهاجم در داخل روستا و اطراف آن استقرار یافته و در حال بررسی موضوع حمله ظهر امروز به یک کودک و زن جوان در این روستا هستند.

یحیی زاده با بیان اینکه در زمان حمله حیوان درنده محل هجوم حیوان خلوت بوده و کسی از اهالی روستای اندبیل شاهد این دوحادثه نبوده است، ادامه داد: استفاده از واژه گرگ در حادثه امروز حمله حیوان درنده به اهالی این روستا تنها بنابر اظهارات زن جوان و یکی از مصدومین حادثه صورت گرفته وتا زمان شناسایی حیوان مهاجم نمی توان بصورت قطعی درباره گرگ بودن حیوان مهاجم اظهار نظر کرد.

فرماندار خلخال از اهالی روستای اندبیل خواست تا زمان شناسایی این گرگ و یا حیوان شبیه گرگ توسط مامورین حفاظت محیط زیست خلخال مراقبت بیشتری از خود و خانواده خود داشته باشند.

EnglishGermanPersian