تمامی ٢١ معلم بازداشت شده اهل سقز با وثیقه آزاد شدند

با آزادی سه نفر دیگر از معلمان و فعالین صنفی به نام‌های حسن رحیمیان، طاهر حامدی و محسن شکوهی با وثیقه، تمامی ۲۱ معلم بازداشت شده اهل سقز با وثیقه آزاد شد.

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، امروز یک‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ جدا از این سه نفر دو معلم دیگر به نام‌های د. حسام خاکپور و احمد قادری با وثیقه و موقتاً آزاد شده بودند.

بدین ترتیب تمامی ۲۱ معلم بازداشت شده اهل سقز که در جریان بازداشت گسترده معلمان بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شده‌اند.

هویت این ۲۱ معلم به شرح زیر است؛

۱ـ خالد عبداللهی ۲ـ محمد فتاحی ۳ـ سلیمان عبدی ۴ـ عزیز مرزی ۵ـ لقمان الله‌مرادی ۶ـ احمد قادری ۷ـ کیوان محمدی ۸ـ خالد شیخی ۹ـ انور فرج‌زاده ۱۰ـ سید صلاح حسینی ۱۱ـ طاهر حامدی ۱۲ـ زاهد مرادی ۱۳ـ د. حسام خاپور۱۴ـ حسن رحیمیان ۱۵ـ طاهر قادرزاده ۱۶ـ اسماعیل ریحانی ۱۷ـ آمانج امینی ۱۸ـ حسین محمدی ١٩_ قادر یثرابی ۲۰ ـ محسن شکوهی ۲۱ـ آوات رضوی

هه‌نگاو ۵ تیر ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian