تداوم اعتراضات بازنشستگان در چند شهر؛ اعتصاب کارگران شهرداری زرنه

اعتراضات و راهپیمایی پیاپی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز دوشنبه ۱۳ تیر نیز در چند شهر ایران ادامه یافت. کارکنان شهرداری زرنه در استان ایلام نیز از روز یک‌شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان دست به اعتصاب زده‌اند.
EnglishGermanPersian