تحقیر و گرداندن چهار متهم در تهران

خبرگزاری هرانا – چهار متهم در تهران، برخلاف اصل حفظ کرامت انسانی، توسط نیروی انتظامی در خیابان های این شهر گردانده شدند. در سال‌های اخیر نیروهای انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، چهار متهم در تهران، در سطح شهر گردانده و تحقیر شدند.
سعید راستی معاون عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ در این رابطه گفت: “با وقوع درگیری در خیابان مرتضوی تهران بین ۱۲ تن موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از مأموران پلیس امنیت قرار گرفت. تیمی از ماموران پلیس امنیت وارد عمل شدند و با رصد‌های اطلاعاتی هویت و مخفیگاه ۸ نفر از متهمان را دستگیر کردند‌. چهار تن از آنها در سطح شهر گردانده شدند.”

در سال‌های اخیر نیروهای انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند. اقدامی که مغایر با مقاوله نامه های حقوق بشری، قوانین داخلی و نقض کرامت انسانی است.

هرانا ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian