تجمع جمعی از زنان در تهران در اعتراض به مکان نامعلوم بازداشت سپیده رشنو

جمعی از زنان معترض با تجمع در چند نقطه از شهر تهران، نسبت به «وضعیت نامعلوم» سپیده رشنو و بی‌توجهی به حقوق زنان از سوی نهادهای حاکمیتی، ابراز نگرانی کردند.
EnglishGermanPersian