تجمع اعتراضی بازنشستگان در چند شهر ایران؛ «حقوق بازنشسته زیر عباست امروز»

در ادامه اعتراضات صنفی و معیشتی در ایران این بار شماری از بازنشستگان کشوری دست‌کم در استان‌های کرمانشاه، لرستان، هرمزگان، و اردبیل تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و کارگران پیمان‌کاری معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی نیز دست به اعتصاب زدند.
EnglishGermanPersian