بی اطلاعی از سرنوشت دو پناهجوی کورد

طی چند روز گذشته دو پناهجوی کورد از ترکیه به ایران دیپورت شده اند و از سرنوشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

بنا به گزارش های دریافتی دو پناهجوی کورد با هویت ” سیروان حسینی” ٢۵ ساله و اهل سقز و “کاوه محمدی” ٣١ ساله و اهل سنندج(سنه) پس از خروج از ترکیه به سمت یکی از کشورهای اروپایی جهت پناهندگی، توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران دیپورت شده اند.

شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر هیچ اطلاعی از وضعیت این دو شهروند در دسترس نمی باشد.

حقوق ببشر کوردستان  08.08.2022

EnglishGermanPersian