برنامه پانصد و هفدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و هفدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ایران : شراره هادیزاده رییسی برنامه سرای سخن( نوشته ای از جبران خلیل جبران): فرشته خیام با قانون (شرح ماده۷ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی): سمانه بیرجندی …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian