برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 13 آگوست 2022

گزارش نقض حقوق زنان: حامد غریب زاده

نوای نای(دلنوشته ای از وحید چرخ انداز یگانه): وحید چرخ انداز یگانه

صرفا جهت اگاهی (ماده۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران):مریم افتخار

گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان:شراره هادیزاده رییسی

گلبانگ(شعری از زنده یاد هوشنگ ابتهاج):مرضیه مهدیه

هر هفته با هنرمندان(هوشنگ ابتهاج):مرضیه مهدیه

گزارش نقض حقوق کار و‌کارگر: عبدالمجید بازداران

صرفا جهت اگاهی(اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو):شهلا شاهسونی

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 14 آگوست 2022

لایو اینستاگرام با عوامل بیابان زایی، مصاحبه با مهندس محمد درویش، فعال محیط زیست

اجرا :محمود حسن حسن زاده مهر آبادی

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دوشنبه 15 آگوست 2022

گزارش نقض حقوق‌هنر و‌هنرمندان

گلبانگ( در این همسایه مرغی هست..!):کوثر ولیزاده

اساسنامه سازمان بین المللی کار(مواد ۱۴ تا۱۸): عبدالمجید بازداران

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان:شراره هادیزاده رییسی

نوای نای(بیانیه کانون نویسندگان ایران با موضوع : سرکوب زنان و پرونده سازی علیه آنان را پایان دهید):زهرارهایی

صرفا جهت اگاهی (ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران):مریم افتخار

گزارش نقض حقوق محیط زیست:نادیا مشرف

صرفا جهت آگاهی (مقاله نامه بین المللی شماره  100  بخش دوم)اجرا: شهلا شاهسونی

گزارش نقض حقوق زنان:سعید پورمند

برنامه (حقمان را فراموش نکنیم): سمانه بیرجندی

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران سه شنبه 16 آگوست 2022

ساختار سیاسی در پیش نویس قانون اساسی و وجود پنج دسته حقوق در پیش نویس قانون اساسی و دلیل تفاوت قانون اساسی کشورها
عدم وجود حقوق شهروندی در نظام ولایی و حقوق شهروندی: جهانگیر گلزار

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران چهارشنبه 17 آگوست 2022

گزارش نقض حقوق زنان:حامد غریب زاده

گلبانگ(شعری از حمید مصدق):کوثر ولیزاده

شگفتیهای طبیعت ایران زمین:فرشته خیام

گزارش نقض حقوق اقوام‌و‌ملل ایرانی:زهرا رهایی

گلبانگ(شعری از هوشنگ ابتهاج):مرضیه مهدیه

گزارش نقض حقوق محیط زیست:صمد جعفری

صرفا جهت اگاهی( ماده۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران):مریم افتخار

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان:مهناز ترابی

صرفا جهت اگاهی ( افزایش تاثیر گزاری بادهایی از هند بر اقلیم ایران):صمد جعفری

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پنجشنبه 18 آگوست 2022

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان:مرضیه مهدیه

گلبانگ(شعری از شاعر آنها اخماتووا):وحید چرخ انداز یگانه

صرفا جهت اگاهی(ماده۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و‌مقایسه آن با قانون اساسی):مریم افتخار

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی:زهرا رهایی

سرای سخن(نامه ی فریدون فرخزاد به یک فاحشه):زهرا باجلان

گزارش سیاسی مدنی :سمانه بیرجندی

گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران:امیررضا ولی زاده

صدای ورزش و ورزشکاران:زهرا رهایی

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان:مهناز ترابی

صرفا جهت اگاهی( منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر):زهرا رهایی

برنامه پانصد و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران جمعه 19 آگوست 2022

گزارش نقض حقوق محیط زیست:فرشته خیام

نوای نای(نامه ی زندانیان):فریده فراعی

صدای زنان(شکاف جنسیتی):زهرا باجلان

گزارشنقض حقوق هنر ‌‌وهنرمندان:سعید پورمند

نوای نای(نامه های زندانیان):سمانه بیرجندی

صرفا جهت اگاهی(مقابله نامه شماره ۱۰۰ درباره ی اجرت کار زن و مرد) بخش اول:شهلا شاهسونی

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی: میلاد ترقیبی

گلچین سخنرانیهای کانون با موضوع  (ورزش زنان):محمدرسول پورتندرست

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان:مهناز ترابی

صرفا جهت اگاهی (شرح اهداف سند۲۰۳۰ یونسکو):شهلا شاهسونی

EnglishGermanPersian