با گذشت یک ماه از هدف قرار دادن یک دستگاه جیب با سلاح آر پی جی در جادە مهاباد بە سردشت توسط سپاه پاسداران، پژاک با صدور بیانیەای جانباختن دو گریلا را تایید کرد.

پژاک پس از یک ماه جانباختن دو گریلا را در مهاباد تایید کرد

مجلس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، روز شنبە ٢۶ مهر ٩٩ (١٧ اکتبر ٢٠٢٠)، با صدور بیانیەای از جانباختن دو عضو پژاک بە نام های ”هادی امینی“ اهل بوکان و ”سیروان محمودی“ اهل سنندج بە همرا شخصی دیگر با هویت ”خضر بایزیدی“  در جریان کمین نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی مهاباد خبر دادە است.

در بیانیە پژاک آمدە است کە یکی از جانباختگان با هویت هادی امینی عضو مجلس پژاک بودە است کە در روز سەشنبە ٢۵ شهریور (١۵ سپتامبر) بە کمین نیروهای سپاه پاسداران افتادەاند.

پیشتر گزارش دادە بود کە، نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی روستای ”کهنەدە“ واقع در جادە مهاباد سردشت پس از تعقیب یک اتومبیل جیپ با موشک آر پی جی آن را هدف قرار دادەاند.

در گزارش هەنگاو آمدە بود کە چهار سرنشین اتومبیل جانشان را از دست دادەاند کە سە تن از آنها عضو یکی از احزاب کردستانی بودەاند.

با گذشت یک ماه از این درگیری سپاه پاسداران اجساد هیچ یک از جانباختگان از جملە خضر بایزیدی را تحویل ندادە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian