انتقال ۲ شهروند بازداشت شده در اشنویه به زندان این شهرستان

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۱، دو شهروند بازداشت شده در استان آذربایجان غربی پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اشنویه منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، صلاح الدین احمدی، متولد: ۱۳۵۹، فرزند: مصطفی، اهل روستای سینگان به همراه امید مرادی، فرزند: قادر، اهل نالوس از توابع اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجوئی ها در بازداشتگاه امنیتی ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند.‌

علیرغم اتمام بازجوئی های ای افراد اما از مصادیق حقوقی اتهامات آنها اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است، صلاح‌الدین احمدی، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.‌

همچنین، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱، امید مرادی، در نزدیکی روستای قزن آباد از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.‌

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

حقوق بشر در ایران –  ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۱

EnglishGermanPersian