انتقال زندانیان سیاسی به اوین در پی افشای وضعیت «غیربهداشتی» زندان‌های قرچک و تهران بزرگ

همه زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که به «فشافویه» نیز شهرت دارد، به بند شش زندان اوین منتقل شده‌اند.
EnglishGermanPersian