‘افزایش دو برابری’ جمعیت زیر خط فقر در ایران طی سه سال

گزارش “فقر” موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ایران افزایش جمیعت زیر خط فقر در ایران طی سه سال خبر داده است.

GGGGG

فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به نتایج این گزارش گفته است: “در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵ درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است.” آقای مومنی گفته: “نتایج پژوهش‌ها بویژه مطالعه موسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹، جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده و این نیازمند گفتگوهای جدی است.”

تابستان امسال هم موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارشی اعلام کرده بود شمار افرادی که در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نسبت به سال‌های قبل آن دو برابر شده است.

فقر مطلق به شرایطی گفته می‌شود که در آن امکانات مادی فرد یا خانوار تکافوی نیازهای اولیه آنها را نکند. دسترسی به غذا، آب آشامیدنی سالم، سرپناه مناسب، آموزش اولیه و خدمات بهداشتی ضروری جزو این نیازهای اولیه‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian