افزایش اعتراض‌ها به حجاب اجباری؛ نیروی انتظامی «پلیس امنیت اخلاقی» تاسیس می‌کند

همزمان با تشدید فشارهای حکومتی در اعمال «حجاب اجباری» و برقراری گشت‌های «امر به معروف»، اعتراض عمومی به این اقدامات نیز گسترش یافته است.
EnglishGermanPersian