اعلام جرم علیه فرد مسلح دستگیرشده در نزدیکی خانه مسیح علی‌نژاد

دادستانان نیویورک علیه فرد مسلحی که در نزدیکی خانه مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و مجری برنامه تبلت صدای آمریکا، بازداشت شده بود به اتهام نگهداری اسلحه جنگی فاقد مجوز اعلام جرم کردند.
EnglishGermanPersian