اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه

اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه

حکم اعدام چهار شهروند در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد و یک زندانی محکوم بە اعدام نیز قبل از اجرای حکمش بە زندگی خود پایان داد.

سحرگاه روز پنجشنبە ٨ آبان ٩٩ (٢٩ اکتبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام سە زندانی بە نام‌های یاسر پورمحمدی، علی ملکی، موسی نعمانی ۵۴ سالە و زینال عابدین محمدی در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

علی ملکی کە در یک پروندە مشترک همراه با یاسر و زینال بە اعدام محکوم شدە بود، شب گذشتە در سلول انفرادی با تیزی اقدام بە خودزنی کردە بود با این حال امروز اعدام شدە است.

این سە نفر در یک پروندە مشترک از پنج سال پیش بە اتهام قتل پنج نفر بازداشت و بە اعدام محکوم شدەاند. حکم اعدام مرتضی حیدری نیز کە در پروندەای جداگانە بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە بود اجرا نشدە و بە سلول بازگرداندە شدە است. موسی نعمانی اهل روستای دلو بودە و وی نیز بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.

این زندانیان روز گذشتە از بند ١_٢ زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian