اعدام سه زندانی در زندان اصفهان و انتقال ۱۵ زندانی از جمله ۲ زن برای اعدام در ارومیه و سنندج

 

 

EnglishGermanPersian