اعدام سه زندانی از جمله یک روحانی بلوچ تبعه پاکستان پس از ۱۵ سال حبس در زندان شیراز

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۳ مرداد ۱۴۰۱؛ حکم اعدام یک روحانی بلوچ تبعه پاکستان بنام سیدسراج الحق صدیقی با اتهام «مشارکت در قتل»، و حکم اعدام دو زندانی دیگر بنامهای علی صباحی و محمدحسین حسنی پور با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» در زندان عادل آباد شیراز اجرا شده است.

اعدام یک روحانی بلوچ تبعه پاکستان :

به گزارش حال وش روز یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام سیدسراج الحق صدیقی روحانی بلوچ تبعه پاکستان از بابت اتهام «مشارکت در قتل» در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

وی حدودا ۴۵ ساله، بلوچ و اهل کشور پاکستان بوده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «سراج الحق روز پنجشنبه ۳۰ تیر به سلول انفرادی منتقل شده بود و روز گذشته ۲ مرداد حکم اعدام وی اجرا شد. وی در سال ۸۶ از بابت اتهام مشارکت در قتل بازداشت شده و از آن زمان تاکنون به مدت ۱۵ سال در زندان عادل آباد شیراز محبوس بوده است.»

اعدام دو زندانی مواد مخدر در زندان شیراز:

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران سحرگاه روز شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱، حکم اعدام دو زندانی بنامهای علی صباحی و محمدحسین حسنی پور ۳۵ ساله با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

در این گزارش آمده است علی صباحی از حدود چهار سال پیش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. محمدحسین حسنی پور هم از سه سال پیش بازداشت شده بود. وی دارای یک فرزند بود.

اعدام این زندانیان تا این لحظه در هیچکدام از رسانه های رسمی اعلام نشده است.

شایان ذکر است با احتساب اعدام دو زندانی دیگر، تنها در روز شنبه اول مرداد دستکم ۱۳ نفر اعدام شده اند. این درحالیست که بسیاری احکام اعدام بصورت مخفیانه اجرا شده و کسی از اجرای آنها باخبر نمی شود.

EnglishGermanPersian