اعتراضات بازنشستگان در چند استان ایران ادامه یافت؛ «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

در ادامه اعتراضات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، شماری از  آنها روز یک‌شنبه ۹ مرداد در چند استان تجمع و راهپیمایی برگزار کردند که در برخی مناطق با خشونت مقامات انتظامی و امنیتی مواجه شد و تعدادی از آنها بازداشت شدند.
EnglishGermanPersian