اعادە دادرسی حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام از سوی دیوان عالی کشور رد شدە و هەنگاو نسبت بە اجرا شدن حکم وی ابراز نگرانی می‌نماید.

اعادە دادرسی حیدر قربانی از سوی دیوان عالی کشور رد شد

تقاضای اعاده دادرسی حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام توسط دیوان عالی کشور ایران رد شده است. یکی از نزدیکان خانوادە قربانی این خبر را برای هەنگاو تایید کردە است.

با لحاظ رد اعاده دادرسی این زندانی سیاسی و فشار دستگاه‌های امنیتی احتمال اعدام قریب الوقوع وی وجود دارد. هه‌نگاو ضمن اطلاع رسانی ابراز نگرانی خود را با توجه به تشدید نقض حقوق بشر در کردستان طی ماههای اخیر، نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی اعلام می دارد.

حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی اهل کامیاران روز پنجشنبە ١۶ مرداد ٩٩ (۶ آگوست ٢٠٢٠)، از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ و آنها نیز این حکم را بە خانوادەاش اعلام کردەاند.

حیدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە اتهام ”بغی” و “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ (٢٨ ژانویە ٢٠٢٠) در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.

حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩۵ بە همراه برادرزنش با هویت ”محمود صادقی“کە اهل روستای ”بزوش“ کامیاران می باشند از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشند.
این دو شهروند کُرد در تاریخ ١۴ مهرماه ٩٨ (۶ اکتبر ٢٠١٩) نیز در پروندەای دیگر از سوی شعبە ١ دادگاه کیفری استان کُردستان بە اتهام “همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران در کامیاران” محاکمە شدە بودند. بر طبق حکم صادرە حیدر قربانی بە تحمل ١١٨ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق و محمود صادقی نیز بە تحمل ۴٠ سال و ۶ ماه حبس و ٢٠٠ ضربە شلاق محکوم شدە بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian