اطلاعیه ۱۴۷۹ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع کودک‌آزاری، واقعیتی تلخ در سایه روشن زندگی بانی خشونت در جامعه

کودک‌آزاری، واقعیتی تلخ در سایه روشن زندگی بانی خشونت در جامعه کودک آزاری مخرب ترین رفتاریست که همواره در ذهن کودک حک و اثرات آن تا ابد به دنبال او خواهد بود و در بزرگسالی  بیشتر موارد خود قربانیان، برای عقده گشایی و رهایی از خشم درون به چرخه ی کودک آزار و خشونت اضافه می …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian