استان یزد؛ اماکن عمومی نیروی انتظامی سه واحد صنفی آرایشگاه زنانه را پلمب کردند

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ماموران اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان یزد، سه واحد صنفی آرایشگاه زنانه را پلمب کردند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۱۲مردادماه ۱۴۰۱، سه واحد صنفی آرایشگاه زنانه در استان یزد به اتهام اقدام به تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی، توسط ماموران اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی این استان، پلمب و متصدیان‌ آن به دادگاه معرفی شدند.

براساس این گزارش، اجرای پلمب این سه واحد صنفی آرایشگاه زنانه از طریق رصد پروفایل‌های شبکه های اجتماعی آرایشگاه های مذکور در فضای مجازی و یا بازدید ماموران اداره اماکن استان یزد از آن واحدهای صنفی صورت گرفته است.

همچنین پس از پلمب این سه واحد صنفی آرایشگاه زنانه متصدیان و صاحبان جواز آن امکان برای تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی شدند.

EnglishGermanPersian